Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10372
Nhan đề: Tổng hợp vật liệu nano SnO2:Mn2+ bằng phương pháp thủy nhiệt
Tác giả: PGS.TS Nguyễn, Trí Tuấn
Trương, Hà Nhi
Từ khoá: Vật lý kỹ thuật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Chương 1. Tổng quan trình bày lý thuyết về vật liệu nano, vật liệu SnO2, ứng dụng, các phương pháp chế tạo vật liệu nano SnO2 và ảnh hưởng của pha tạp Mn lên SnO2.Chương 2. Thực nghiệm: trình bày các dụng cụ, thiết bị, hóa chất và quy trình chế tạo vật liệu nano SnO2:Mn2+.Chương 3. Kết quả và thảo luận: trình bày một số kết quả về nhiễu xạ tia X, về hình thái học được đo bằng kính hiển vi điện tử quét xạ trường (FESEM) và các phép đo về phổ huỳnh quang. Từ đó đưa ra một số kết luận và đề xuất về triển vọng và hướng nghiên cứu tiếp theo.
Mô tả: 49tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10372
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.