Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10372
Title: Tổng hợp vật liệu nano SnO2:Mn2+ bằng phương pháp thủy nhiệt
Authors: PGS.TS Nguyễn, Trí Tuấn
Trương, Hà Nhi
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương 1. Tổng quan trình bày lý thuyết về vật liệu nano, vật liệu SnO2, ứng dụng, các phương pháp chế tạo vật liệu nano SnO2 và ảnh hưởng của pha tạp Mn lên SnO2.Chương 2. Thực nghiệm: trình bày các dụng cụ, thiết bị, hóa chất và quy trình chế tạo vật liệu nano SnO2:Mn2+.Chương 3. Kết quả và thảo luận: trình bày một số kết quả về nhiễu xạ tia X, về hình thái học được đo bằng kính hiển vi điện tử quét xạ trường (FESEM) và các phép đo về phổ huỳnh quang. Từ đó đưa ra một số kết luận và đề xuất về triển vọng và hướng nghiên cứu tiếp theo.
Description: 49tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10372
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.