Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10373
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Kim Liên-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Lan-
dc.contributor.authorNguyễn, Kim Thoa-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Diệu Phương-
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Huy-
dc.contributor.authorNguyễn, Huy Hoàng-
dc.date.accessioned2019-07-30T06:51:17Z-
dc.date.available2019-07-30T06:51:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1811 - 4989-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10373-
dc.description.abstractAstaxanthin là một sắc tố tạo nên màu đỏ hoặc màu hồng ở nhiều động vật biển và giáp xác. Astaxanthin có vai trò quan trọng trong việc tạo nên giá trị thương mại cuả các loài thủy sản, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong nâng cao khả năng sinh sản cũng như khả năng sống sót của các loài thủy sản. Do động vật và giáp xác không có khả năng tự tổng hợp astaxanthin nên nhu cầu astaxanthin đặc biệt là astaxanthin tự nhiên để bổ sung vào thức ăn cho động vật thủy sản ngày càng tăng cao. Nguồn astaxanthin tự nhiên từ tảo, nấm men và vi khuẩn đang được sử dụng trong sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, astaxanthin từ vi khuẩn có ưu điểm là dễ dàng hấp thụ hơn so với tảo và nấm men. Do đó, sinh tổng hợp aslaxanthin bởi vi khuẩn đang rất được chú ý. Nhiều loại vi khuẩn có thể: sinh astaxanthin bao gồm Paracoccus spp., Agrobucterium spp., Sphingomonus spp.. Pseudomonas spp., Halobacterium spp... Trong đó, loài vi khuẩn được nghiên cứu và sử dụng nhiều nhất là Paracoccus carotinifaciens. Trong bài tổng quan này, chúng tôi tóm lược vai trò và tình hình sử dụng astaxanthin, đặc biệt là astaxanthin từ vi khuẩn trong nuôi trồng động vật thủy sản cần tăng cường màu sắc đỏ cam như cá cảnh, cá hồi vân và tôm trên thế giới và Việt Nam. Bên cạnh đó, một số tiến bộ trên thế giới trong việc tăng năng suất sinh astaxamthin như kĩ thuật chuyển gen và lên men sinh khối vi sinh vật cũng được thảo luận. Đây là những thông tin hữu ích cho việc phát triển và ứng dụng astaxanthin từ vi khuẩn trong nuôi trông thủy sản.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ Sinh học;Số 16(3) .- Tr.393-405-
dc.subjectAstaxanthinvi_VN
dc.subjectNuôi trồng thủy sảnvi_VN
dc.subjectVai trò và ứng dụngvi_VN
dc.subjectVi khuẩn sinh Astaxanthinvi_VN
dc.titleTình hình nghiên cứu vi khuẩn sản sinh Astaxanthin và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sảnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.7 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.