Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1038
Title: Nâng cao về hiệu quả quản lý về các hoạt động xây dựng
Authors: Trần, Ngọc Hùng
Keywords: Xây dựng
Quản lý nhà nước
Hiệu quả quản lý
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.7-9
Abstract: Hội nghị “Đánh giá tình hình nhiệm vụ đạt được năm 2017 đã góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội do Quốc hội đã đề ra và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Xây dựng”.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1038
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.