Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10385
Title: Hoàn thiện chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm căn hộ chung cư tại dự án An Phú Đông của công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn – SAIGONRES GROUP
Authors: Lê, Quang Viết
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động marketing trong dự án An Phú Đông . Từ đó tìm ra những thuận lợi và khó khăn của các hoạt động marketing nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cho các hoạt động marketing tại dự án An Phú Đông của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.
Description: 77 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10385
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.