Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10387
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động di cư ở huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Lâm, Đoan Khanh
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động di cư ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, từ đó đề xuất biện pháp để nâng cao những mặt tích cực của di cư.
Description: 58 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10387
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.