Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1040
Title: Luật Đất đai và những bất cập khi đi vào cuộc sống : Tham luận tại Hội thảo về Luật Đất đai do Liên hiệp hội và Câu lạc bộ cựu Đại biểu Quốc hội tổ chức ngày 21.12.2017
Authors: Trần, Ngọc Hùng
Keywords: Luật Đất đai
Vấn đề bất cập
Thực tiễn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.10-12
Abstract: Trong quá trình thực thi Luật Đất đai vào cuộc sống ngoài kết quả đạt được nhằm tăng cường quản lý đất đai nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, nâng cao điều kiện cuộc sống, đảm bảo an ninh Quốc phòng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, nảy sinh nhiều vấn đề nóng phức tạp cần được giải quyết.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1040
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.