Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10412
Title: Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ NOW của khách hàng tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Phan, Thị Quỳnh Mi
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ Now của khách hàng tại thành phố Cần Thơ. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, duy trì và tiếp tục phát triển dịch vụ Now tại Cần Thơ.
Description: 77 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10412
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.