Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10416
Title: Tác động của truyền miệng điện tử đến quyết định mua mỹ phẩm của người tiêu dùng nữ tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Khánh Hà
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền miệng điện tử (eWOM) đến quyết định mua mỹ phẩm của người tiêu dùng nữ tại thành phố Cần Thơ. Qua đó, kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ đóng góp thêm hiểu biết về truyền miệng điện tử, cũng như những tác động của nó đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm tại địa phương; đồng thời, cung cấp bằng chứng khoa học cần thiết giúp các doanh nghiệp sử dụng eWOM hiệu quả trong các hoạt động marketing trực tuyến.
Description: 93 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10416
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.