Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10416
Nhan đề: Tác động của truyền miệng điện tử đến quyết định mua mỹ phẩm của người tiêu dùng nữ tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Khánh Hà
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền miệng điện tử (eWOM) đến quyết định mua mỹ phẩm của người tiêu dùng nữ tại thành phố Cần Thơ. Qua đó, kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ đóng góp thêm hiểu biết về truyền miệng điện tử, cũng như những tác động của nó đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm tại địa phương; đồng thời, cung cấp bằng chứng khoa học cần thiết giúp các doanh nghiệp sử dụng eWOM hiệu quả trong các hoạt động marketing trực tuyến.
Mô tả: 93 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10416
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.