Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10426
Title: Phân tích chất lượng dịch vụ du lịch tại chợ nổi Cái Răng Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Từ, Thị Mỹ Trinh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng du lịch tại chợ nổi Cái Răng. Phân tích những yếu tố thể hiện chất lượng dịch vụ du lịch tại chợ nổi Cái Răng. Đề xuất một số định hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại chợ nổi Cái Răng.
Description: 69 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10426
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.