Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10426
Nhan đề: Phân tích chất lượng dịch vụ du lịch tại chợ nổi Cái Răng Cần Thơ
Tác giả: Huỳnh, Trường Huy
Từ, Thị Mỹ Trinh
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng du lịch tại chợ nổi Cái Răng. Phân tích những yếu tố thể hiện chất lượng dịch vụ du lịch tại chợ nổi Cái Răng. Đề xuất một số định hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại chợ nổi Cái Răng.
Mô tả: 69 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10426
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.