Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10448
Title: Qui trình công nghệ chế tạo và thi công bê tông cốt liệu nhẹ trong điều kiện Việt Nam
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Đặng, Thùy Chi
Ngô, Thị Thanh Hương
Vũ, Anh Thắng
Keywords: Cốt liệu nhẹ
Bê tông cốt liệu nhẹ
Nhào trộn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.40-44
Abstract: Bài báo trình bày quy trình công nghệ chế tạo và thi công bê tông cốt liệu nhẹ. Các bước chính bao gồm: chuẩn bị vật liệu, thiết kế thành phần, nhào trộn, vận chuyển, đổ khuôn, hoàn thiện và bảo dưỡng. So với bê tông thường, các bước cần đặc biệt chú ý khi thi công bê tông cốt liệu nhẹ là: làm ẩm cốt liệu, quy trình nhào trộn, bơm bê tông, đầm lại bê tông và hoàn thiện bề mặt. Quy trình công nghệ này có xét đến điều kiện khí hậu ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10448
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.