Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10449
Title: Vi nhân giống cây Giảo cổ lam (Gynostemma Pentaphyllum) bằng kỹ thuật nuôi cấy đốt thân
Authors: Phạm, Cao Khải
Trần, Văn Minh
Keywords: Cây dược liệu
Giảo cổ lam
Nhân giống in vitro
Tăng sinh chồi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 16(3) .- Tr.459-464
Abstract: Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum) là một cây thuốc quý hiếm, đã được dân gian sử dụng trong thời gian dài trong điều trị bệnh. Theo các nghiên cứu y học hiện đại, Giảo cổ lam thể hiện nhiều thuộc tính dược học như: kháng viêm, chống oxy hóa, điều hòa chuyển hóa lipid, ức chế khối u, bảo vệ thần kinh, chống căng thẳng. Tuy nhiên, vấn đề bảo tồn và khai thác loài dược liệu này vẫn chưa được quản lý chặt chẽ và việc ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu loài cây này vẫn còn khá hạn chế. Ứng dụng công nghệ tế bào trong bảo tồn và phát triển loài cây dược liệu quý hiếm này mang tính cấp thiết. Đốt thân Giảo cổ lam được khử trùng bằng dung dịch javel pha loãng với nước cất theo tỷ lệ 50% trong 20 min cho tỷ lệ mẫu cấy vô trùng đạt cao nhất (73,33%). Các chồi đinh vả khúc cắt thân in vitro được cấy trên môi trường MS bổ sung BA (0,1; 0,5; 1,0; l,5; 2,0 mg/L) kết hợp NAA (0; 0,1; 0,2; 0,3 mg/L). Sau 6 tuần nuôi cấy, các chồi mới tái sinh và môi trường bổ sung 1,0 mg/L BA và 0,1 mg/L NAA cho số chồi cao nhất (6,8 chồi/mẫu cấy). Để xác định môi trường khoáng phù hợp cho sự sinh trưởng của chồi Giảo cổ lam, các chồi tái sinh được cấy trên các môi trường khoáng khác nhau và kết quả tốt nhất thu được, trên môi trường MS 1/2 với chiều cao và số lá lần lượt đạt 5,2 cm và 4 lá. Đối với sự tạo rễ, môi trường MS 1/2 bổ sung 0,25 mg/L IBA cho chiều dài rễ 7,6 cm. Kết quả này có thể được sử dụng cho việc: nhân nhanh cây Giảo cổ lam trên quy mô lớn bằng kỹ thuật nuôi cấy mô.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10449
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.