Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10452
Title: Hiệu quả lâm sàng sau tiêm corticoid tại chỗ trong điều trị hội chứng ống cổ tay
Authors: Nguyễn, Văn Hướng
Nguyễn, Thị Hồng Phấn
Lê, Thị Thu Hường
Keywords: Điều trị hội chứng ống cổ tay
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 112, Số 03 .- Tr.68-74
Abstract: Nghiên cứu can thiệp nhằm đánh giá hiệu quả lâm sàng trên 30 bệnh nhân mắc hội chứng ống cổ tay được điều trị bằng tiêm corticoid vào đường hầm ống cổ tay. Kết quả cho thấy trước tiêm có 96,7% bệnh nhân có triệu chứng đau; 100% bệnh nhân có triệu chứng tê; sau tiêm 46,7% bệnh nhân còn triệu chứng đau; 70% bệnh nhân còn triệu chứng tê. Trước điều trị về mức độ đau có 3,3% bệnh nhân không đau, 63,4% bệnh nhân đau trung bình, 13,3% bệnh nhân đau nặng, sau điều trị các tỷ lệ bệnh nhân trên lần lượt là 53,3%; 16,7%; 3,3%. Về sự cải thiện mức độ tê thì trước điều trị có 13,3% bệnh nhân tê nhẹ, 66,7% bệnh nhân tê trung bình, 20% bênh nhân tê nặng, sau điều trị các tỷ lệ trên lần lượt là 53,3%; 10%; 6,7%. Như vậy, triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt sau điều trị tiêm corticoid vào đường hầm ống cổ tay. Tuy nhiên, sự cải thiện triệu chứng của từng nhóm bệnh nhân và theo mức độ tê thì hiệu quả thấy rõ rệt ở nhóm bệnh nhân có điểm VAS và mức độ tê trung bình đến nhẹ. Còn nhóm bệnh nhân có điểm VAS cao, mức độ tê nặng thì ít cải thiện hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10452
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.