Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10460
Title: Nguyên nhân gia tăng thâm hụt thương mại hiện nay của Mỹ
Authors: Phạm, Thị Hiếu
Keywords: Mỹ
Chính quyền Trump
Nguyên nhân
Thâm hụt thương mại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 02 .- Tr.35-44
Abstract: Thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với phần còn lại của thế giới đã vượt mức 600 tỷ USD trong 2018, tăng hơn 100 tỷ USD so với năm trước đó thay vì giảm xuống như mong muốn của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề ra nhiều biện pháp nhằm giảm thâm thụt thương mại, tuy nhiên trong 2 năm vừa qua, tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng, thậm chí mức tăng còn nhiều hơn những năm trước. Trên cơ sở phân tích quan điểm và những biện pháp giảm thâm hụt thương mại đã được thực hiện bởi chính quyền Trump, bài viết đưa ra một số nhận định về nguyên nhân dẫn đến thực trạng thâm hụt thương mại hiện nay của nền kinh tế Mỹ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10460
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.