Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10460
Nhan đề: Nguyên nhân gia tăng thâm hụt thương mại hiện nay của Mỹ
Tác giả: Phạm, Thị Hiếu
Từ khoá: Mỹ
Chính quyền Trump
Nguyên nhân
Thâm hụt thương mại
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 02 .- Tr.35-44
Tóm tắt: Thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với phần còn lại của thế giới đã vượt mức 600 tỷ USD trong 2018, tăng hơn 100 tỷ USD so với năm trước đó thay vì giảm xuống như mong muốn của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề ra nhiều biện pháp nhằm giảm thâm thụt thương mại, tuy nhiên trong 2 năm vừa qua, tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng, thậm chí mức tăng còn nhiều hơn những năm trước. Trên cơ sở phân tích quan điểm và những biện pháp giảm thâm hụt thương mại đã được thực hiện bởi chính quyền Trump, bài viết đưa ra một số nhận định về nguyên nhân dẫn đến thực trạng thâm hụt thương mại hiện nay của nền kinh tế Mỹ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10460
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.