Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1048
Title: Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Authors: Vũ, Thị Kiều Bắc
Keywords: Quản lý chi phí
Đầu tư xây dựng
Tư vấn quản lý
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.25-29
Abstract: Hầu hết các giai đoạn của quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng đều có sự tham gia của tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chất lượng dịch vụ tư vấn quản lý chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến Chất lượng công tác quản lý chi phí của Chủ đầu tư, chất lượng và hiệu quả dự án. Để giảm thiểu thất thoát, lãng phí vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư những dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng cần phải đảm bảo tính chính xác, tiết kiệm, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng. Bài báo nêu và phân tích một số tồn tại và ảnh hưởng đến các chất lượng công tác quản lý chi phí và kiến nghị một số giải pháp và khắc phục.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1048
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.