Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10488
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Tuấn Hồng
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Nguyễn, Hồng Dũng
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Hồng, từ đó đề xuất một số giải pháp giúp công ty hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty.
Mô tả: 93 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10488
ISSN: B1501952
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.167.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.