Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10490
Title: Hàng rào phi thuế quan trong thương mại của Mỹ, EU và Nhật Bản đối với thủy sản xuất khẩu Việt Nam
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Danh, Thị Cẩm Thu
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích nội dung và quy định của rào cản phi thuế quan mà các nƣớc trên thế giới áp dụng, phân tích tác động của chúng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam, để từ đó có những giải pháp thích hợp và chủ động đối phó với các rào cản phi thuế quan.
Description: 57 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10490
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.