Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10504
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê nhà trọ của sinh viên tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Thu Hương
Lưu, Kim Phượng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố làm ảnh hưởng đến quyết định thuê trọ của sinh viên tại Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm thu hút khách hàng và nâng cao vị thế cạnh tranh cho của hộ kinh doanh tại Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
Description: 76 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10504
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.