Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10511
Title: Kế toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả tại công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Lương, Mỷ Tiên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán, quản lý nợ phải thu, nợ phải trả tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu, nợ phải trả tại Công ty.
Description: 165 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10511
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
22.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.