Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10515
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại doanh nghiệp tư nhân Phúc Trung Cang
Authors: Phan, Tùng Lâm
Nguyễn, Minh Trí
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Doanh nghiệp tư nhân Phúc Trung Cang. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty
Description: 73 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10515
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.