Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10524
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Á Việt Nam chi nhánh Kiên Giang
Authors: Trần, Thị Hạnh Phúc
Nguyễn, Thị Mỹ Huyền
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng tại ngân hàng Dong A bank chi nhánh Kiên Giang, từ đó đề xuất giải pháp và đưa ra những kiến nghị góp phần nâng cao hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
Description: 61 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10524
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.