Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10528
Title: Khảo sát hiện trạng khai thác và tiêu thụ bào ngư (Haliotis sp) tại quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang
Authors: Ngô, Thị Thu Thảo
Nguyễn, Hữu Trọng
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát hiện trạng khai thác và tiêu thụ bào ngư ở Quần đảo Nam Du được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2019, thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 40 hộ dân khai thác thủy sản. Kết quả cho thấy bào ngư được khai thác quanh năm ở quanh các Quần đảo Nam Du tập trung từ tháng 2 đến tháng 5 hằng năm. Có 1 loại ngư cụ duy nhất được sử dụng để khai thác bào ngư là cây móc. Mùa mưa sản lượng khai thác bào ngư thấp hơn mùa khô (0,5kg/vụ/hộ và 3 kg/vụ/hộ). Phần lớn ngư dân sống phụ thuộc hoàn toàn vào nghề khai thác hải sản, trong đó tỷ lệ hộ khai thác bào ngư chiếm 12,5 %. Lợi nhuận thu được là 1,71 triệu đồng/vụ. Khó khăn chính của nghề khai thác bào ngư là thời tiết, sự thay đổi bất thường của thời tiết làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác bào ngư ở Quần đảo Nam Du.
Description: 10 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10528
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
589.72 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.