Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10529
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH chế biến lương thực Thanh Nhàn
Authors: Trần, Quốc Dũng
Trương, Ngọc Hồng Nguyên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chế biến Lương thực Thanh Nhàn (sau đây được gọi là Công ty Thanh Nhàn). Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty (Cty) trong thời gian tới.
Description: 113 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10529
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.