Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10529
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH chế biến lương thực Thanh Nhàn
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Trương, Ngọc Hồng Nguyên
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Chế biến Lương thực Thanh Nhàn (sau đây được gọi là Công ty Thanh Nhàn). Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty (Cty) trong thời gian tới.
Mô tả: 113 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10529
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.