Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10538
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHứa, Thái Nhân-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Sáu Hua-
dc.date.accessioned2019-07-31T09:13:56Z-
dc.date.available2019-07-31T09:13:56Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherLV6251,6252/2019-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10538-
dc.description11 tr.vi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hàm lượng lipid phù hợp cho sự phát triển tuyến sinh dục của cầu gai đen Diadema setosum. Nghiên cứu được thực hiện gồm 4 nghiệm thức (NT): NT 1 là nghiệm thức đối chứng với mức 3% lipid (NT3%), nghiệm thức 2 (NT5%), 3 (NT7%) và 4 (NT9%) tương ứng với các mức lipid là 5%, 7% và 9%. Mỗi nghiệm thức được bố trí 3 lần lặp lại với 10 con cầu gai/bể, tổng cộng 30 con/nghiệm thức. Cầu gai được cho ăn thức ăn viên 1 lần/ngày lúc 18h với khẩu phần 1,5-2,0% khối lượng thân. Thời gian thí nghiệm là 3 tháng. Kết quả cho thấy sự tăng trưởng về khối lượng và hệ số thành thục GSI khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức lipid khác nhau. Tuy nhiên, sự phát triển các giai đoạn thành thục tuyến sinh dục khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) sau 90 ngày nuôi, trong đó cao nhất là ở nghiệm thức NT7%. Kết quả này cho thấy thức ăn chế biến có hàm lượng lipid 7% có được sử dụng để nuôi vỗ thành thục cầu gai đen.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectNuôi trồng thủy sảnvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của lipid lên sự phát triển tuyến sinh dục của cầu gai đen (Dianema setosum Leske, 1778).vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.