Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10552
Title: Khảo sát hiện trạng và nhu cầu ứng dụng mô hình nuôi kết hợp thủy sản và rau màu (Aquaponic) ở tỉnh Vĩnh Long
Authors: Hứa, Thái Nhân
Võ, Thanh Tuấn
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện ở tỉnh Vĩnh Long, cụ thể tại 2 huyện Bình Minh và Bình Tân, nhằm đánh giá nhu cầu ứng dụng mô hình nuôi kết hợp thủy sản – rau màu (aquaponic) trên địa bàn của tỉnh. Khảo sát được thực hiện dựa trên 3 nhóm mô hình canh tác khác nhau là nhóm mô hình chuyên canh rau màu, nhóm thực hiện mô hình nuôi kết hợp thủy sản – rau màu (aquaponic) và nhóm mô hình chuyên nuôi lươn. Kết quả cho thấy, có khoảng 80% nông hộ biết đến mô hình aquaponic, trong đó có 100% nguồn thông tin các hộ biết được từ cán bộ, 50% từ tivi - truyền hình và 16,7% từ bạn bè.Trung bình tổng chi phí, trung bình tổng thu và trung bình lợi nhuận của mô hình nuôi kết hợp thủy sản – rau màu lần lượt đạt 36446,4±3577,9; 69248,2±6798,1; 32801,7±3220,1 (đơn vị x1000đ/hộ). Bên cạnh đó, có khoảng 73% hộ dân (trong 15 hộ) mong muốn thực hiện mô hình aquaponic từ 2 nhóm; hộ nuôi kết hợp thủy sản – rau màu và nhóm hộ chuyên nuôi lươn thương phẩm. Kết quả khảo sát này cho thấy Aquaponic không những đem lại thu nhập cho người nuôi mà quy trình còn có khả năng giảm thiểu rủi ro, ít tốn chi phí,.. Điều cần làm nhất thiết hiện tại ngay bây giờ đó chính là việc xây dựng hình tượng của aquaponic trong lòng của người nông dân.
Description: 12 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10552
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
823 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.