Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1056
Title: Biến đổi khí hậu và rà soát lại một số quy định trong các tiêu chuẩn thiết kế
Authors: Nguyễn, Xuân Trục
Keywords: Biến đổi khí hậu
Tiêu chuẩn thiết kế
Giao thông vận tải
Hạ tầng kỹ thuật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.39-41
Abstract: Bài báo giới thiệu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sự làm việc của các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải và sự cần thiết phải rà soát, chỉnh sửa lại một số các quy định kỹ thuật trong các tiêu chuẩn thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1056
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.