Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10584
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thị Hương-
dc.contributor.authorĐặng, Thị Thanh Huyền-
dc.contributor.authorDương, Thị Hồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Thành-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng-
dc.contributor.authorNguyễn Huy-
dc.contributor.authorLê, Thị Thanh Xuân-
dc.date.accessioned2019-08-01T02:25:19Z-
dc.date.available2019-08-01T02:25:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2354-080X-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10584-
dc.description.abstractPhản ứng sau tiêm chủng có thể làm giảm niềm tin của cộng đồng với vắc xin, làm giảm tỉ lệ tiêm chủng. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về phản ứng sau tiêm chủng của người chăm sóc trẻ tại một số trạm y tế xã phường tỉnh Thanh Hóa và mô tả một số yếu tố liên quan đến thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng. Tỷ lệ người chăm sóc trẻ biết đến sốt nhẹ sau tiêm là 96,5%. Tỉ lệ người chăm sóc trẻ biết đến phản ứng sau tiêm chủng nghiêm trọng như quấy khóc kéo dài là 25,1%; tím tái, khó thở là 28,8%. Tỷ lệ đối tượng cho rằng cần thiết phải theo dõi sau tiêm 30 phút ở trạm y tế là 96,0% và theo dõi ít nhất 24 giờ sau tiêm tại nhà là 96,7%. Trình độ học vấn và thu nhập bình quân là các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng. Cần tăng cường truyền thông về phản ứng sau tiêm chủng qua truyền hình và internet, đặc biệt đối tượng có trình độ học vấn thấp và có thu nhập bình quân thấp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 110, Số 01 .- Tr.130-136-
dc.subjectKiến thứcvi_VN
dc.subjectThái độvi_VN
dc.subjectThực hànhvi_VN
dc.subjectPhản ứng sau tiêm chủngvi_VN
dc.subjectNgười chăm sóc trẻvi_VN
dc.titleKiến thức, thái độ, thực hành về phản ứng sau tiêm chủng của người chăm sóc trẻ và một số yếu tố liên quanvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.52 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.