Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10614
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu đến uy lực xuyên thép của đạn súng xuyên dưới cỡ kiểu lưu tuyến
Authors: Nguyễn, Đức Tiến
Trần, Văn Doanh
Bùi, Thị Lộc
Keywords: Đạn
Đạn xuyên dưới cỡ kiểu lưu tuyến
Xuyên thép
Ổn định con quay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.106-111
Abstract: Đạn xuyên dưới cỡ kiểu lưu tuyến được phát triển nhằm tăng uy lực xuyên thép của đạn mà vẫn đảm bảo được các tính năng thuật phóng cơ bản tương tự như đạn trong trang bị. Uy lực xuyên của đạn tăng lên do sử dụng vật liệu có mật độ cao hơn thép. Sự thay đổi này dẫn đến đặc trưng hình học và khả năng xuyên thép của đạn bị ảnh hưởng. Dựa trên cơ sở đảm bảo khả năng sử dụng trên vũ khí có trong trang bị, bài báo xây dựng mô hình tính toán khảo sát uy lực xuyên thép của đạn súng xuyên dưới cỡ kiểu lưu tuyến theo một số thông số đặc trưng của đạn này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10614
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.