Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10618
Title: Khảo sát nồng độ đường, độ cồn, khối lượng riêng, độ tạp chất và độ pH của một số loại nước giải khát
Authors: PGS.TS Dương, Hiếu Đẩu
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát nồng độ đường, nồng độ cồn, khối lượng riêng, độ tạp chất và độ pH của một số loại nước giải khát phổ biến như: Trà xanh C2, trà Ô long, Coca-cola, Pepsi, Sting, Fanta. Các loại nước giải khát phổ biến được đo trực tiếp tại phòng thí nghiệm, sử dụng máy đo tỉ trọng DMAtM 35, máy đo độ pH và máy đo độ TDS. Phương pháp thực nghiệm là thực nghiệm và thống kê để xác định hàm lượng - vẽ biểu đồ so sánh và phân tích kết quả. Tiến hành thí nghiệm và phân tích kết quả đo để khảo sát nồng độ đường, nồng độ cồn, khối lượng riêng, độ tạp chất và độ pH của một số loại nước giải khát. Qua kết quả khảo sát đánh giá chất lượng dinh dưỡng và mức độ nguy hiểm của các loại nước giải khát phổ biến ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử dụng. Chúng tôi đã đo và so sánh nồng độ cồn, độ đường, độ pH, khối lượng riêng và độ TDS của một số nước giải khát phổ biến trên thị trường. Các số đo cho thấy những loại nước giải khát đều đảm bảo phù hợp với các thông số ghi trên nhãn hiệu với mức an toàn cho phép. Một số giá trị có chênh lệch không quá lớn với thực tế có thể do quá trình đưa các loại nước này ra không khí trong thời gian lâu khi làm thực nghiệm có thể ảnh hưởng đáng kể đến số đo.
Description: 46tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10618
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.