Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10621
Title: KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ CỒN, ĐỘ ĐƯỜNG, KHỐI LƯỢNG RIÊNG, ĐỘ pH VÀ ĐỘ TINH KHIẾT TRONG MỘT SỐ LOẠI BIA RƯỢU THÔNG DỤNG
Authors: PGS.TS. Dương, Hiếu Đẩu
Lý, Triều Tân
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương 1: Tổng quan đề tài;Chương 2: Phương pháp thực hiện;Chương 3: Kết quả thảo luận ; Chương 4: Kết luận
Description: 25tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10621
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.