Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10622
Title: Nghiên cứu giải pháp quy hoạch băng tần 700 MHz cho thông tin di động băng rộng phù hợp cho việt nam
Authors: Đoàn, Quang Hoan
Nguyễn, Đình Tuấn
Nguyễn, Anh Tuấn
Võ, Nguyễn Quốc Bảo
Keywords: DVB-T2
LTE
FDD
TDD
SDL
Monte Carlo
Minimum coupling loss
5G NR
WRC-15
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 01+02 .- Tr.51-58
Abstract: Sự gia tăng số lượng kết nối di động và mục tiêu thu hẹp khoảng cách thông tin băng rộng dẫn tới nhu cầu sử dụng thêm các băng tần thấp dưới 1 GHz mà điển hình là băng tần 700 MHz. Tại hội nghị thông tin vô tuyến thế giới năm 2015 (WRC-15), Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đã chính thức được xác lập quyền sử dụng băng tần 698-806 MHz (sau đây gọi tắt là băng tần 700 MHz) dành cho hệ thống thông tin di động mặt đất (IMT). Để bảo đảm sử dụng băng tần 700 MHz hiệu quả, một trong những nhiệm vụ thiết yếu là nghiên cứu xây dựng phương án quy hoạch băng tần 700 MHz phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam và hài hòa với các quốc gia trên thế giới. Bài báo này phân tích xu hướng công nghệ và các phương án quy hoạch băng tần 700 MHz nhằm nhận định phương án quy hoạch phù hợp áp dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trình bày kết quả phân tích, mô phỏng đánh giá can nhiễu theo mô hình nhiễu đơn và mô hình thống kê Monte-Carlo từ hệ thống truyền hình số mặt đất ảnh hưởng tới hệ thống thông tin di dộng LTE triển khai trên băng tần 700 MHz, và cuối cùng là đề xuất các khuyến nghị biện pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý phù hợp, bảo đảm sử dụng hiệu quả băng tần 700 MHz.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10622
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.