Tìm kiếm


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 57.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Đổi mới và nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục, đào tạoĐặng, Văn Thanh
2018Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp của những người hành nghề dịch vụ kế toánPhạm, Công Tham
2018Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc theo hướng chuyên nghiệp hóaTrịnh, Công Loan
2018Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam: công tác đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừaVũ, Hữu Nam
2018Kế toán các khoản trợ cấp của Chính phủ dưới dạng trợ cấp đầu tư: từ lý luận đến thực tiễn tại Việt Nam =Nguyễn, Phú Giang
2018Chuẩn mực kiểm toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: một số gợi ý đối với hoạt động kiểm toán tại Việt Nam =Mai, Thị Hoàng Minh; Nguyễn, Thị Thùy Linh
2018Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp =Đỗ, Thùy Linh
2018Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán báo cáo tài chính =Lê, Thị Thu Hà
2018Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí phục vụ cho việc ra quyết định =Nguyễn, Cửu Đỉnh; Nguyễn, Thị Bích Vân
2018Chuẩn mực kế toán quốc tế về thuế thu nhập và những cập nhật đến thời điểm hiện nay =Phan, Thị Anh Đào