Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10639
Title: Mô phỏng trường ngẫu nhiên Gauss bằng phương pháp phổ
Authors: Nguyễn, Ngọc Lâm
Đặng, Thu Thủy
Keywords: Trường ngẫu nhiên Gauss
Phương pháp phổ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 03 .- Tr.31-32
Abstract: Bài báo này trình bày cách mô phỏng trường ngẫu nhiên đồng nhất Guass bằng phương pháp biểu diễn phổ. Trường ngẫu nhiên đồng nhất Guass được biểu diễn thành các chuỗi hàm Cosin có chứa các biến ngẫu nhiên Guass. Các ví dụ tính toán được lập trình bằng Matlab.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10639
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.