Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10640
Title: Đánh giá mức độ an toàn hạt Ngô được xử lý hạt từ nano đồng trước nẩy mầm trên Gà thử nghiệm
Authors: Nguyễn, Thị Xuân
Đỗ, Thị Trang
Lê, Thị Thu Hiền
Keywords: Hạt nano
Hạt giống ngô
Động vật thử nghiệm
An toàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 16(3) .- Tr.509-515
Abstract: Vật liệu nano sử dụng làm phân bón vi lượng trong ngành trồng trọt để tăng năng suất và chất lượng cây trồng đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Việc sử dụng các loại sản phẩm trồng trọt làm thức ăn trong chăn nuôi cần được đánh giá mức độ an toàn sinh học đối với sức khỏe vật nuôi và con người. Trong nghiên cứu này, hạt ngô thu hoạch từ các lô có xử lý nano đồng (nCu) trước nẩy mầm được sử dụng làm thức ăn cho gà thử nghiệm. Sau khi xử lý, gà được khám mổ và đánh giá các chỉ tiêu về tỷ lệ sống sót, sự thay đổi khối lượng cơ thể, hàm lượng khoáng có trong thịt gà và mức độ tổn thương chức năng gan, thận và một số cơ quan khác. Kết quả cho thấy, hạt ngô xử lý với nCu trước nẩy mầm ở hai nồng độ 20 mg/kg và 1000 mg/kg hạt giống không ảnh hưởng đến hoạt độ các enzyme ALT, AST và nồng độ creatinin trong huyết tương gà, không có sự khác biệt giữa các lô thí nghiệm (p > 0,05). Ngoài ra, khối lượng cơ thể gà, khối lượng và cấu trúc bề mặt gan, thận và các cơ quan khác như tim, phổi hay hệ tiêu hóa đều nằm trong giới hạn bình thường và hàm lượng khoáng trong thịt gà không có sự khác biệt rõ rệt so với lô đối chứng. Điều này cho thấy hạt ngô được xử lý cùng nCu trước nẩy mầm ở nồng độ tối ưu là 20 mg/kg hạt giống và chế phẩm này là an toàn khi sử dụng làm thức ăn cho gà.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10640
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.