Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10644
Title: Nghiên cứu sự phân bố của Vàng Nano/Carboxymethyl Chitosan chế tạo bằng bức xạ ᵧ-Co-60 sau khi tiêm tĩnh mạch ở chuột
Authors: Đỗ, Thị Phượng Linh
Nguyễn, Trọng Nghĩa
Lê, Quang Luân
Keywords: AuNP
Carboxymethyl chitosan
Phân bố in vivo
Tia gamma
UV-Vis vàng nano
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 16(3) .- Tr.517-523
Abstract: Chế phẩm vàng nano (AuNP) có kích thước khoảng 7 nm được chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ tia gamma dung dịch hydrogen tetrachloroaurate (1 mM) sử dụng carboxymethyl chitosan (CMC) 0,5% làm chất ổn định. Các đặc trưng quang học và kích thước hạt của chế phẩm được xác định bằng phương pháp đo phổ UV-Vis và ánh chụp bằng kính hiển vi điện tử truyền qua (Transmission Electron Microscopy - TEM). Động học phân bố của AuNP trong cơ thể chuột theo thời gian được xác định bằng phương pháp tiêm tĩnh mạch đuôi với liều 1 mg AuNP. Kết quả phân tích huyết học và các chỉ số sinh hóa máu ở các lô chuột được tiêm AuNP cho thấy hoàn toàn không có sự khác biệt so với lô đối chứng. Hàm lượng vàng trong các mẫu được xác định bằng phương pháp phân tích kích hoạt neutron kₒ (kₒ-NAA) cho thấy sau 1 giờ tiêm, AuNP tập trung chủ yếu ở gan (64.92%), trong máu (31.33%) và một hàm lượng nhỏ ở phổi (2.16%) và thận (1.60%). Tuy nhiên sau 6 giờ tiêm thì lượng AuNP không còn trong máu mà tập trung nhiều trong gan với 88,85%, ở phổi là 8,55% và ở thận là 2,10%. Sau 12 giờ, hàm lượng AuNP trong gan đã giảm nhẹ xuống còn 83,86% nhưng không thay đổi đáng kể trong phổi và thận. Kết quả nhận được trong nghiên cứu đã cho thấy sự phân bố hàm lượng AuNP cũng như khả năng lưu của AuNP trong các mô trong cơ thể chuột. Điều đó cho thấy khả năng phát triển ứng dụng của AuNP chế tạo bằng bức xạ tia gamma trong kỹ thuật chụp X-quang để chẩn đoán hoặc làm chất chống oxy hóa bảo vệ gan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10644
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.