Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10649
Title: Vai trò của Nano bạc trong nâng cao tầng suất hình thành tế bào đơn cây hoa Salem (Limonium Sinuatum (L.) Mill)
Authors: Đỗ, Mạnh Cường
Lê, Thành Long
Hoàng, Thanh Tùng
Vũ, Quốc Luận
Vũ, Thị Hiền
Nguyễn, Thị Nhật Linh
Trương, Thị Bích Phượng
Dương, Tấn Nhựt
Keywords: Salem
Nano bạc
Khử trùng
Huyền phù tế bào
Nuôi cấy in vitro
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 16(3) .- Tr.481-490
Abstract: Trong nghiên cứu này, nano bạc ở nồng độ và thời gian xử lý khác nhau được sử dụng để khử các tác nhân gây nhiễm và cảm ứng mẫu cấy ban đầu làm vật liệu cho nuôi cấy huyền phù tế bào cây Salem. Kết quả cho thấy mẫu cấy lá được khử trùng bằng nano bạc nồng độ 0,2 g/L trong 20 phút cho hiệu quả khử trùng cao nhất (tỷ lệ sống đạt 73,33%) so với HgCl₂ (56,66%) và Ca(ClO)₂ (64,44%), khi nuôi cấy trên môi trường ½MS có bổ sung 20 g/L sucrose; 1 mg/L piclorain và 2,5 g/L gelrite. Ngoài ra, mẫu này cảm ứng hình thành mô sẹo xốp rất tốt (mô sẹo màu trắng sữa, tạo nhiều cấu trúc giống phôi). Quá trình hình thành huyền phù tế bào từ các mô sẹo này cũng được ghi nhận khi cấy trên môi trường tương tự có bổ sung 1,2 mg/L nano bạc, trong điều kiện nuôi cấy lỏng lắc, hiệu quả cao nhất đạt ở ngày thứ 20 (49088 tế bào/mlL) cao gấp 2,5 lần đối chứng (19361 tế bào/ml). Những tế bào này sinh trưởng, phát triển, và có thể tái sinh tốt nhất từ ngày thứ 16 đến ngày thứ 20. Huyền phù tế bào này tái sinh chồi cao nhất trên môi trường ½MS có bổ sung 20 g/L sucrose; 1 mg/L zeatin; 2,5 g/L gelrite và 1,6 mg/L nano bạc (67,77%) so với đối chứng không có bổ sung nano bạc (40,00%). Nghiên cứu này cho thấy rằng việc sử dụng nano bạc trong vi nhân giống cây Salem như là một tác nhân tích cực cho hiệu quả khử trùng, cảm ứng mẫu cấy, phát sinh huyền phù tế bào, tái sinh mô sẹo và chồi. Bên cạnh đó, kết quả cùng ghi nhận có hiện tượng ức chế sự phát triển của mẫu cấy khi sử dụng nano bạc ở nồng độ cao và trong thời gian dài.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10649
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.