Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1064
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Phú-
dc.date.accessioned2018-04-20T02:00:28Z-
dc.date.available2018-04-20T02:00:28Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-8531-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1064-
dc.description.abstractXây dựng đô thị thông minh đang là mục tiêu của nhiều đô thị trên thế giới, nhằm hướng đến sự phát triển hài hòa, tổng thể về mọi mặt của đô thị. Tuy còn nhiều chỉ số chi tiết khác nhau để đánh giá một đô thị thông minh, song phần lớn các chuyên gia thống nhất xác định 06 tiêu chí chính: (1) Cư dân thông minh, (2) đi lại thông minh, (3) Môi trường sống thông minh, (4) Quản lý đô thị thông minh, (5) Cuộc sống thông minh và (6) Giao thông, liên lạc thông minh. Bài viết nêu lên một số thực trạng các đô thị Quảng Nam và các tiềm năng, kiến nghị trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng đô thị thông minh theo các tiêu chí này.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.56-57-
dc.subjectQuy hoạch xây dựngvi_VN
dc.subjectĐô thị thông minhvi_VN
dc.subjectQuy hoạch đô thịvi_VN
dc.subjectQuảng Namvi_VN
dc.titleCông tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn Quảng Nam hướng đến tiêu chí đô thị thông minhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.69 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.