Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10676
Title: Chú trọng nâng cao năng lực và an toàn lao động trong ngành đóng tàu thủy
Authors: Vân Anh
Keywords: Nâng cao năng lực
An toàn lao động
Công nghiệp đóng tàu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 09 .- Tr.77-78
Abstract: Là một ngành công nghiệp đặc thù, những năm qua, ngành Công nghiệp đóng tàu nước ta luôn phải đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc cạnh tranh với ngành Đóng tàu thế giới. Do đó, việc chú trọng đến an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm luôn được coi là yếu tố then chốt để các doanh nghiệp (DN) đóng tàu giữ vững uy tín trên thị trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10676
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.