Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10681
Title: Hợp tác doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ việc làm cho sinh viên ngành cơ khí tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Authors: Nguyễn, Văn Thành
Keywords: Hợp tác doanh nghiệp
Chất lượng đào tạo
Hỗ trợ
Việc làm
Sinh viên ngành Cơ khí
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 09 .- Tr.81-84
Abstract: Hợp tác giữa Nhà trường — Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên một cách hiệu quả, lâu dài, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường lao động trong tình hình mới nhất là khi làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đang từng bước len lỏi vào các cơ sở giáo dục và đào tạo. Trước xu thế máy móc tự động hóa thay thế con người, nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt là nhân lực trong khối ngành Cơ khí cần thích nghi với các thách thức và yêu cầu công việc luôn biến động để tránh nguy cơ bị đào thải.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10681
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.