Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1069
Title: Bảo tồn không gian mở ven sông cho cộng đồng đô thị
Authors: Nguyễn, Hồng Thục
Keywords: Không gian mở ven sông
Bảo tồn
Cộng đồng đô thị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.62-63,103
Abstract: BOX- Có lẽ, dù muộn chúng ta cũng cần một chính sách đảm bảo cho các không gian ven sông và khu vực công cộng vĩnh viễn thuộc về tài sản chung của cộng đồng... Phần lớn các đô thị của Việt Nam đều có dòng sông chảy qua. Dân số tăng lên, đô thị hóa đi cùng với việc khai thác không gian hai ven bờ theo nhiều cách khác nhau mà thiếu một quy hoạch tổng thể. Không gian ven sông, ven hồ, ven biển, là không gian tự nhiên, không gian công cộng mà ở đó người dân chưa có tiếng nói quyết định gìn giữ và phát triển. Khi nhân loại đã đi qua một thế kỷ đô thị chức năng đầy lý tính của văn minh công nghiệp, các con sông với thành phố xưa cũ lại trở về hồi sinh trong các chủ thuyết đô thị sinh thái. Ký ức của những thành phố tràn ngập thiên nhiên lại tràn về mang lại nguồn cảm hứng tươi mới cho đô thị hậu công nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1069
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.