Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10691
Title: Nghiên cứu đặc điểm kháng kháng sinh của vi khuẩn salmonella phân lập từ mẫu thịt lợn, thịt bò và thịt gà tại các chợ bán lẻ tại Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thanh Việt
Nghiêm, Ngọc Minh
Võ, Thị Bích Thuỷ
Keywords: Kháng kháng sinh
Thịt bán lẻ
Salmonella
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 16(3) .- Tr.553-564
Abstract: Salmonella kháng thuốc kháng sinh là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng trên toàn thế giới. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang để xác định tỷ lệ nhiễm Salmonella từ thịt bán lẻ ở Hà Nội và sự nhạy cảm của chúng đối với 8 loại kháng sinh phổ biến trong điều trị và chăn nuôi ở việt Nam. Tổng số 25/90 (27,8%) mẫu dương tính với Salmonella. Có 9 serovar được xác định, bao gồm 5- Typhimurium (44%), S. Derby (16%), S. Warragul, S. Indiana, S. Rissen (8%), và S. London, S. Melcagridis, S. Give, S. Assine (4 %). S. Typhimurium (44%) là serovar phổ biến nhất. Đặc biệt có 13 chủng (52%) kháng ít nhất một loại kháng sinh. Tỷ lệ Salnumollu đa kháng là 69,23% (9/13 mẫu), 44% (11/25 mẫu) Salmonella kháng streptomycin và tetracycline, 32% (8/25 mẫu) kháng chloramphenicol. Tất cả các chủng đều nhạy cảm với cellazidime. Dữ liệu này chỉ ra rằng thịt bán lẻ là nguồn chứa Salmonella đa kháng phơi nhiễm cho con người. Cần thiết lặp các chương trình giám sát, kiểm soát Salmonella và tình hình sử dụng kháng sinh ở Việt Nam để bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng trực tiếp về tình trạng nhiễm Salmonella trong thực phẩm và sự lưu hành các chủng kháng kháng sinh ở Hà Nội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10691
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.