Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10696
Title: Ứng dụng BioFloc trong nuôi lươn đồng ( Monopterus albus) với các mật độ khác nhau
Authors: Trần, Nguyễn Hải Nam
Đoàn, Thanh Bình
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “ Ứng dụng biofloc trong nuôi lươn đồng ( Monopterus albus) với các mật độ khác nhau Được thực hiện tại trại thực nghiệm thủy sản Khoa Phát triển Nông thôn, Đại học Cần Thơ, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nhằm mục đích đánh giá việc ứng dụng nuôi lươn ( Monopterus albus) bằng công nghệ biofloc và tìm ra mật độ nuôi thích hợp.Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại Trong đó nghiệm thức 1 là nghiệm thức đối chứng với mật độ 100 con/m2 ( không bổ sung carbohydrate),Nghiệm thức 2 là nghiệm thức bổ sung nguồn carbohydrate là rỉ mật đường với mật độ 150 con/m2, nghiệm thức 3 với mật độ 200 con/m2 kết hợp bổ sung rỉ mật đường, nghiệm thức 4 là nghiệm Nghiệm thức bổ sung rỉ mật đường với mật độ 250 con/ m2. Các nghiệm thức được cho ăn với lượng thức Ăn bằng 3% trọng lượng thân.Sau 6 tuần nuôi, các yếu tố mô trường đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của lươn Các chỉ tiêu về tỷ lệ sống và tăng trưởng về khối lượng của lươn không chịu ảnh hưởng bởi mật độ Nuôi ( dao động từ 100-250 con con/m) khi nuôi trong mô hình biofloc. Các chỉ tiêu về tăng trưởng Chiều dài, năng suất cao nhất ở NT3 ( 200 con/m2, bổ sung rỉ mật đường ) và NT4 (250 con/m2, bổ sung rỉ mật đường. Và cũng là các nghiệm thức có hệ số chuyển hóa thức ăn thấp hơn so với 2 nghiệm thức còn lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy có thể nuôi lươn ở mật độ 200-250 con/m kết hợp rỉ mật đường trong hệ thống biofloc.
Description: 50tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10696
ISSN: B1510183
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.