Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10740
Title: Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 6 năm 2018
Keywords: Bão
Tình hình khí tượng
Khí tượng nông nghiệp
Thủy văn
Lượng mưa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 691 .- Tr.60-68
Abstract: Trong tháng 6/2018, đã xuất hiện cơn bão số 2 và 01 áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, tuy nhiên đều không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, ngoại trừ một số nơi ở vùng núi phía Bắc có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10740
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.37 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.