Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10744
Nhan đề: Một số vấn đề đặt ra để hoàn thiện kinh tế thị trường ở Việt Nam và kiến nghị
Tác giả: Bùi, Văn Dũng
Nguyễn, Thị Hải Yến
Nguyễn, Thị Minh Phượng
Từ khoá: Một số vấn đề đặt ra
Hoàn thiện kinh tế thị trường
Ở Việt Nam
Kiến nghị
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 531 .- Tr.55-57
Tóm tắt: Từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến Đại hội Đảng lần thứ XII, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng được hoàn thiện và được chứng minh tính đúng đắn trên thực tế khi đã giúp đất nước ta thoát khỏi thời kỳ khó khăn về kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng có lúc thuộc nhóm cao nhất thế giới. Nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế của Việt Nam hiện phải đối mặt với không ít vấn đề đặt ra. Bài viết, trên cơ sở phân tích đánh giá những vấn đề đặt ra về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam thời gian qua, đưa ra một số khuyến nghị cho thời gian tới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10744
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.52 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.