Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10744
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Văn Dũng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hải Yến-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Phượng-
dc.date.accessioned2019-08-05T02:56:57Z-
dc.date.available2019-08-05T02:56:57Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10744-
dc.description.abstractTừ Đại hội Đảng lần thứ VI đến Đại hội Đảng lần thứ XII, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng được hoàn thiện và được chứng minh tính đúng đắn trên thực tế khi đã giúp đất nước ta thoát khỏi thời kỳ khó khăn về kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng có lúc thuộc nhóm cao nhất thế giới. Nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế của Việt Nam hiện phải đối mặt với không ít vấn đề đặt ra. Bài viết, trên cơ sở phân tích đánh giá những vấn đề đặt ra về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam thời gian qua, đưa ra một số khuyến nghị cho thời gian tới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 531 .- Tr.55-57-
dc.subjectMột số vấn đề đặt ravi_VN
dc.subjectHoàn thiện kinh tế thị trườngvi_VN
dc.subjectỞ Việt Namvi_VN
dc.subjectKiến nghịvi_VN
dc.titleMột số vấn đề đặt ra để hoàn thiện kinh tế thị trường ở Việt Nam và kiến nghịvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.52 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.