Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10748
Title: Công nghệ dự báo quá trình lũ và cảnh báo ngập lụt Thành phố Cao Bằng
Authors: Nguyễn, Đình Thuật
Bùi, Đình Lập
Nguyễn, Thị Xuyên
Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Công nghệ dự báo lũ
Cảnh báo ngập lụt
Hệ thống sông Bằng Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 686 .- Tr.30-36
Abstract: Bài báo nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo quá trình lũ và cảnh báo ngập lụt cho thành phố Cao Bằng bằng cách ứng dụng kết hợp hệ thống các mô hình (IFS,GFS), Mike-NAM, Mike11-HD, Mike21, Mike11-GIS và Mike-Flood để dự báo quá trình lũ và tính toán ngập lụt cho thành phố Cao Bằng. Công nghệ có khả năng hỗ trợ cho các dự báo viên trong quá trình tác nghiệp dự báo lũ, từng bước nâng cao chất lượng bản tin để phục vụ hiệu quả hơn công tác phòng chống thiên tai cho tỉnh Cao Bằng, công nghệ đã được vận hành dự báo thử nghiệm tại Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc trong mùa lũ 2017. Kết quả dự báo thử tại trạm Thủy văn Bằng Giang đạt từ 70 - 75%.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10748
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.